DỰ ÁN “CHÍN NGỌN” GIÚP CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NÔNG DÂN

Trong các cam kết về xã hội, sinh kế của nông dân là một trong những chỉ số quan trọng thể hiện mức độ bền vững của Chuỗi Cung ứng Thuốc lá tại BAT Việt Nam. Dự án “Chín Ngọn” ra đời nhằm thực hiện cam kết này thông qua việc cải thiện thu nhập của nông dân, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng lá.

BAT Việt Nam thí điểm dự án “Chín Ngọn” lần đầu tiên vào vụ mùa năm 2022, trên diện tích 18,6 héc-ta với sự tham gia của 7 hộ nông dân tại vùng trồng thuốc lá thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ phận Phát triển nguyên liệu Lá của công ty đã phối hợp chặt chẽ với các hộ nông dân để hướng dẫn, hỗ trợ họ thực hiện và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như yêu cầu. Như tên gọi “Chín Ngọn” của dự án, mục tiêu của dự án là các lá ngọn được thu hoạch đúng độ chín. 

Sau năm đầu tiên thực hiện, khoảng 28,8 tấn lá xanh đã được sản xuất, tương đương 1,54 tấn/héc-ta, cao hơn 12% trên mỗi kg so với lá thuốc lá của nông dân không tham gia dự án.

Ripe Top

Với chất lượng lá đã được thông qua đánh giá bởi Tập đoàn BAT, kế hoạch vào năm 2023 mở rộng dự án lên 180 héc-ta với 150 tấn lá khô sau tách cọng nhằm cải thiện sinh kế của người nông dân và gia tăng chất lượng thuốc lá của công ty.

Trong mùa vụ năm 2023, nhóm dự án quyết tâm thực hiện dự án với quy mô lớn hơn nhiều, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu của dự án. Dự án đã có mặt tại 2 vùng trồng lá khác nhau, gồm tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai với khoảng 56 hộ nông dân tham gia, trên tổng diện tích 178 héc-ta.

Các thành viên trong nhóm dự án, phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đồng ruộng của các nhà cung cấp lá, đã tiến hành nhiều hoạt động - bao gồm đào tạo, thăm ruộng trồng để chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật, cũng như giám sát dự án, đảm bảo việc thực hiện diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch.

Leaf curing

Với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp lá và nông dân, dự án đã thu được những kết quả vượt trội. Đặc biệt, 177 tấn lá chín sau chế biến tách cọng đã được sản xuất, với chất lượng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của Tập đoàn. Cấp loại lá này lần đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam, có thể sử dụng thay thế cho cấp loại lá được nhập khẩu.

Cured tobacco

Hơn nữa, sinh kế của người nông dân cũng được nâng cao thông qua dự án này. Thu nhập của nông dân tham gia dự án tăng 10% với mỗi ki-lô-gram lá thuốc lá được bán ra cho khoảng 1.500 kg lá khô sau sấy trên một hec-ta.

Dự án “Chín Ngọn” cũng đã giúp công ty tiết kiệm một khoản ngân sáchtrong năm 2023. Để thúc đẩy đà tăng trưởng này, nhóm dự án có kế hoạch mở rộng quy mô lên một tầm cao mới bằng cách tận dụng thành công và nguồn lực hiện tại. Mục tiêu là sản xuất được thêm những cấp loại lá chín mới và tăng sản lượng vào vụ mùa năm 2024.

max
large
medium
small
mobile