Lần đầu đạt chứng nhận Quản lý Nguồn nước Hiệu quả - AWS

Tháng 6/2023, nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai đã đạt chứng chỉ Quản lý Nguồn nước Hiệu quả do Liên minh Quản lý Nguồn nước (Alliance for Water Stewardship – AWS) ghi nhận.

Tiêu chuẩn quốc tế AWS về chung tay bảo vệ nguồn nước được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng, và cũng là một trong những chương trình then chốt mà Tập đoàn BAT cam kết đạt được cho tất cả các nhà máy đến năm 2030.

AWS Certificate

Giấy chứng nhận Quản lý Nguồn nước Hiệu quả - AWS của BAT Việt Nam

Đây là một minh chứng mạnh mẽ khác cho nỗ lực không ngừng của BAT tại Việt Nam nhằm bảo vệ tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững mà Tập đoàn BAT đã đề ra.

Cụ thể, chứng nhận này có giá trị trong vòng 3 năm kèm theo những điều kiện về tuân thủ liên tục các tiêu chuẩn quản lý nguồn nước của AWS.

Thông qua chứng nhận này, nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai hướng đến việc đảm bảo sự cân bằng nước trong lưu vực, chất lượng nước và sự cân bằng trong sử dụng nước sạch, bảo vệ hệ sinh thái nước trong hoạt động sản xuất của mình.

BAT-Vinataba joint-venture factory

Nhà máy liên doanh BAT-Vinataba nỗ lực quản lý nguồn nước hiệu quả

max
large
medium
small
mobile