Văn hóa đa dạng và hòa nhập đã tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa mọi nhân viên tại BAT Việt Nam

BAT Việt Nam xem việc thúc đẩy văn hóa đa dạng và hòa nhập (D&I) là cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Cùng với chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, BAT Việt Nam luôn cam kết mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng và phát triển một nền văn hóa nơi mà mọi người, không phân biệt giới tính, xuất thân hay sắc tộc, đều có cơ hội bình đẳng và nhận sự hỗ trợ cần thiết. Điều này trở thành DNA và lan tỏa mạnh mẽ trong từng hoạt động của công ty, giúp gắn kết mọi thành viên một cách bền chặt.

Ông Hamzah Fazal, Giám đốc bộ phận Tài năng, Văn hóa & Hòa nhập của BAT Việt Nam đã chia sẻ chân thành rằng: “BAT Việt Nam là một trong những công ty đi đầu trong việc đưa ra chương trình D&I toàn diện, nơi tất cả mọi nhân viên không kể hoàn cảnh cá nhân đều nhận được sự hỗ trợ để phát triển và cống hiến trong công việc, trong khi vẫn có một cuộc sống cá nhân trọn vẹn”.

“Chúng tôi liên tục và thường xuyên ủng hộ các cuộc thảo luận và ý kiến mang tính chất xây dựng qua các dịp đặc biệt, hội nghị hàng quý cũng như các sự kiện hàng tháng của công ty. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều chính sách và chương trình nhằm hỗ trợ nhu cầu của lực lượng lao động đa dạng của mình, chẳng hạn như chương trình hỗ trợ nhân viên và chính sách làm việc linh hoạt,” ông Hamzah Fazal nhấn mạnh.

Cultural Diversity Day

BAT tổ chức Ngày Tôn vinh Văn hóa Đa dạng

Trong nhiều năm qua, BAT Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện khác nhau tập trung vào D&I và đã bắt đầu ghi nhận những kết quả đáng khích lệ về đa dạng giới tính ở mặt số lượng. Cụ thể, quản lý cấp cao ở Việt Nam của BAT có 46% là phụ nữ và ở cấp quản lý nói chung, nữ chiếm 42%. Trong cuộc khảo sát về mức độ gắn kết của nhân viên hai năm một lần của công ty, hạng mục "Đa dạng & Hòa nhập" đã nhận được phản hồi tích cực từ 89% nhân viên, so với 76% ở các công ty FMCG toàn cầu khác.

Có được thành quả này là nhờ công ty tiếp cận văn hóa D&I từ nhiều góc độ. Ví dụ, ủng hộ tài năng của phụ nữ, đặc biệt là khi xã hội vẫn còn định kiến đối với phụ nữ trong các hoạt động sản xuất và bán hàng.

Bên cạnh đó, công ty đã triển khai các quy trình và cách thức quản trị phù hợp với từng chặng phát triển nghề nghiệp của nhân viên (tuyển dụng, gia nhập, thăng chức, luân chuyển, v.v.) để giảm thiểu sự thiên vị và đảm bảo mọi người được tuyển dụng, phát triển và thăng tiến hoàn toàn dựa trên năng lực.

Với những thành quả đáng khích lệ đã đạt được, BAT Việt Nam tin rằng đa dạng và hòa nhập luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự gắn kết sâu sắc giữa các nhân viên và các cấp quản lý. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng một môi trường làm việc an toàn và tin cậy, nơi mà nhân viên luôn được chào đón và được đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty.

max
large
medium
small
mobile