Chuyển đổi sử dụng lò sấy điện: Đa lợi ích

Hiện đang có nhiều doanh nghiệp, đại lý và người dân tham gia vào việc trồng, thu mua cây thuốc lá vàng sấy trên địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai - nơi BAT có vùng trồng lá lớn nhất Việt Nam. Việc này đã giúp 700-800 hộ dân trồng cây thuốc lá có thu nhập tốt trong nhiều năm qua.

Để phục vụ các lò sấy, cứ mỗi héc-ta lá, người dân cần khoảng 8-10 ster củi để sấy. Hiện nay, nhiều hộ dân đã dần chuyển sang sấy thuốc lá bằng điện vừa đạt hiệu quả cao trong từng mẻ sấy, tiết kiệm được chi phí lại vừa giảm được tình trạng vào rừng khai thác củi trái phép, góp phần nâng cao chất lượng rừng.

Vì thế, việc chuyển đổi sang sử dụng lò sấy điện là xu thế tất yếu, hướng đến phát triển bền vững trong việc trồng cây thuốc lá, không chỉ đang diễn ra tại huyện Krong Pa ở Gia Lai mà còn nhiều vùng trồng thuốc lá trên toàn quốc.

Loose-Leaf Barn project

Tại BAT Việt Nam, dự án Lò sấy điện (Loose-Leaf Barn) đã được triển khai thành công từ năm 2020 với tham vọng giảm thiểu nhiên liệu đốt cũng như phát thải khí nhà kính (GHG), cải thiện hiệu quả sấy cũng như cải thiện chất lượng lá sau khi sấy.

Loose leaf barn ground breaking ceremony

Một số lợi điểm của lò sấy điện là an toàn, tăng chất lượng cọng, giảm lỗi sấy 5%, tiết kiệm 712 đồng/kg nhiên liệu sấy, tiết kiệm 2.870 đồng/kg và nội địa hóa 90%. Điều này đã giúp BAT đạt được chỉ số tác động tích cực (net positive impact) đối với rừng trong chuỗi cung ứng và hướng đến mục tiêu không có phá rừng tại các khu vực rừng được quản lý trong chuỗi cung ứng của mình tại Việt Nam.

Loose leaf barn project workers

Là một doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu coi trọng phát triển bền vững và hỗ trợ cộng đồng, BAT Việt Nam trong những năm qua đã hỗ trợ người dân tại các vùng trồng lá đầu tư chuyển đổi nhiều lò sấy điện, không chỉ tại Gia Lai mà còn tại Dak Lak và Sơn La. Cho đến năm nay, đã có 32 lò sấy điện được đầu tư, tăng rất nhiều so với con số 11 lò năm 2022 và 2 lò năm 2021. BAT Việt Nam dự kiến hỗ trợ chuyển đổi lò sấy điện đạt con số 50 trong năm 2024, 100 trong năm 2025 và 500 vào năm 2030, góp phần vào việc giảm thiểu tác động đến môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

max
large
medium
small
mobile