Thúc đẩy lối sống lành mạnh cho các thành viên gia đình BAT Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ An sinh Thế giới (từ ngày 21 đến 25 tháng 6) và “Tháng Sức khỏe” trong tháng 6, BAT Việt Nam đã tổ chức một loạt các hoạt động thú vị và hữu ích.

Cụ thể, trong Ngày hội Sức khỏe, các thành viên đã có cơ hội thử bữa sáng và bữa trưa với chủ đề dinh dưỡng, trò chuyện về “Quản lý năng lượng” với chuyên gia và trải nghiệm liệu pháp hương thơm.

Wellness coach webinar

Trò chuyện cùng chuyên gia về vấn đề “Quản trị Năng lượng” là một trong những hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Sức khỏe -Wellness Day

Perfume workshop

Nhân viên tham gia điều chế nước hoa tại Perfume Workshop trong ngày hội Sức khỏe

Employees on Wellness Day

Nhân viên hứng khởi khi tham gia Ngày hội sức khỏe

Chương trình Hỗ trợ Nhân viên là một hoạt động nổi bật khác. Hệ thống hỗ trợ đa năng “one stop shop” luôn sẵn sàng cho cho tất cả nhân viên và thành viên gia đình của họ với tính bảo mật 100% và luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Hệ thống hỗ trợ bao quát với những thách thức liên quan đến công việc và cá nhân, hỗ trợ thông tin; ngoài ra còn có tư vấn các khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm tài chính, chăm sóc gia đình, pháp lý…

Employee Assistance Programme

Chương trình Hỗ trợ Nhân viên luôn sẵn sàng cho cho tất cả nhân viên và thành viên gia đình của họ với tính bảo mật 100%

Trong năm 2022, BAT Việt Nam đã có nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe và thể chất của nhân viên như chương trình làm việc linh động - Flexwork, Những ngày không họp - No meeting Day, Ngày tình nguyện - Volunteer Day, Giải thưởng công nghệ - Digital Rewards, Chương trình chăm sóc bệnh nhân Covid - Covid Care Program, v.v., thực hiện hóa cam kết thúc đẩy lối sống lành mạnh cho tất cả nhân viên là ưu tiên hàng đầu.

max
large
medium
small
mobile