100% điện xanh tại BAT Việt Nam

Tiếp nối dự án năng lượng mặt trời đã được triển khai trong Q1 2022, trong tháng 7/2022, BAT Việt Nam đã thành công trong việc đạt được chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC (International Renewable Energy Certificate).

The International REC standard certificates

I-REC là một loại Chứng chỉ Thuộc tính Năng lượng (EAC) để chứng nhận một lượng điện năng nhất định được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (1 I-REC đại diện cho 1 megawat giờ điện tái tạo). Bên cạnh Chứng chỉ Đảm bảo Nguồn gốc năng lượng – Guarantee of Origin (GO) được sử dụng tại thị trường năng lượng Liên minh Châu Âu và Chứng chỉ năng lượng tái tạo – Renewable Energy Certificates (REC) được sử dụng tại thị trường năng lượng Mỹ và Canada, I-REC được sử dụng tại các nước, khu vực như Châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ.

Với chứng chỉ này, 100% năng lượng điện tiêu thụ tại BAT Việt Nam, bao gồm 2 nhà máy liên doanh và văn phòng trụ sở tại Đồng Nai & Tp. HCM, đều là điện xanh (điện tái tạo).

Đây là một bước tiến gần hơn giúp BAT Việt Nam đạt được mục tiêu về gia tăng tỷ năng lượng tái tạo được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

max
large
medium
small
mobile