BAT Việt Nam triển khai chương trình thí điểm FlexWork giúp nhân viên chủ động hơn trong phong cách làm việc

Nhằm thích ứng với bình thường mới, BAT Việt Nam đã linh hoạt triển khai thí điểm chương trình thí điểm FlexWork trong 6 tuần từ 21/3/2022 đến 30/4/2022 cho nhân viên khối văn phòng trên khắp các chi nhánh, nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên thông qua việc giúp họ linh hoạt và chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian làm việc.

BAT Vietnam launched the FlexWork pilot program, aiming to improve the employee’s physical and mental health

BAT Việt Nam triển khai chương trình thí điểm FlexWork nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên

Các nội dung chương trình bao gồm tối đa hai ngày làm việc tại nhà mỗi tuần, giờ bắt đầu và kết thúc công việc linh hoạt, thời gian cho cộng tác và họp là từ 9g sáng đến 4g chiều và mỗi cuộc họp tối đa 2 tiếng.

The FlexWork pilot program embodies BAT’s Ethos

Chương trình thí điểm FlexWork thể hiện các giá trị cốt lõi của BAT

Trong thời gian thử nghiệm, các ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận để áp dụng tiếp theo cho khối Operations và Trade, cũng như cải thiện chương trình FlexWork cho khối văn phòng.

max
large
medium
small
mobile