“Không rác thải chôn lấp”: Niềm tự hào của BAT tại Việt Nam

Nói đến mô hình kinh tế tuần hoàn  của BAT tại Việt Nam, không thể không nhắc đến hiệu quả của việc thực hiện không có rác thải chôn lấp tại hai nhà máy.

Vào tháng 9/2020, nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai đã đạt được thành tựu đáng tự hào: không có chất thải chôn lấp. Toàn bộ chất thải tại nhà máy này được phân loại tại nguồn, sau đó chuyển giao ngay cho đơn vị chức năng xử lý.

factory in Dong Nai

Nhà máy liên doanh thuốc lá BAT- Vinataba tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai triển khai các sáng kiến nhằm không có rác thải ra môi trường.

Tiếp nối thành tựu của liên doanh BAT-Vinataba, nhà máy tại Bình Chánh, TP. HCM – liên doanh VINA-BAT cũng đã đánh dấu cột mốc quan trọng khi không có rác thải chôn lấp kể từ ngày 01/04/2021. Để đạt thành tựu này, liên doanh VINA-BAT đã tiến hành đào tạo cho toàn bộ nhân viên về cách thức phân loại rác, cũng như áp dụng nhiều hoạt động môi trường khác nhau. 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, kể từ tháng 04/2021 đã không còn rác thải chôn lấp ở tất cả các nhà máy của BAT tại Việt Nam. Thành tựu này một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn theo chiến lược ESG của công ty, với cam kết xây dựng một môi trường tốt hơn và xanh hơn.

Có thể nói, đây là bước đầu tư và cải tiến lớn từ hệ thống nhà máy, nhằm thể hiện trách nhiệm phát triển bền vững của BAT tại Việt Nam.

Waste lorry

Nhân viên tại nhà máy liên doanh VINA-BAT tại Bình Chánh thể hiện quyết tâm thực hiện không có rác thải chôn lấp, qua các hoạt động môi trường như phân loại rác.

max
large
medium
small
mobile