Tuần hoàn nước đạt tỉ lệ 35%

Nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai đã tăng tỉ lệ tuần hoàn nước từ 26% trong năm 2020 lên đến 35% trong Quý 1/2021 bằng việc sử dụng nước mưa thay cho nước nguồn, và tái sử dụng nước cho hệ thống khử mùi. Đây cũng chính là sự hưởng ứng mạnh mẽ nhất cho Ngày Nước Thế Giới năm nay (22/3) với chủ đề Giá trị của Nước.

Water recycling

Nhà máy liên doanh BAT- Vinataba tại tỉnh Đồng Nai tận dụng hệ thống tái sử dụng nước thải cho mục đích tưới cây.

Với những gì đã đạt được trong năm nay, BAT tại Việt Nam tự hào được cùng với thành viên trong tập đoàn trên thế giới khi không chỉ giảm thiểu được 20% tỉ lệ hao hụt nước sử dụng trong năm qua, mà còn bởi tỷ lệ tuần hoàn nước tăng cao qua từng năm nhờ tập trung vào các hoạt động quản lý rò rỉ, thay thế thiết bị tiết kiệm nước và thay đổi quy trình bảo trì để tiết kiệm nước.

max
large
medium
small
mobile