BAT chia sẻ giá trị, cùng phát triển với doanh nghiệp Việt

Tại Việt Nam, BAT đang hỗ trợ các nhà cung cấp của mình thông qua việc đánh giá tiêu chuẩn hằng năm, tập trung vào khía cạnh liên quan đến người lao động và môi trường làm việc, giúp họ chuẩn hóa để không chỉ là đối tác cho BAT tại Việt Nam mà còn trở thành nhà cung cấp cho BAT ở những thị trường khác.

Annual supplier meeting

BAT Việt Nam hỗ trợ các nhà cung cấp qua việc đánh giá tiêu chuẩn hằng năm

Môi trường làm việc, an toàn thực phẩm, chứng minh nguồn gốc nguyên vật liệu, quy trình kiểm soát,… là những tiêu chuẩn mà BAT đặt ra cho các nhà cung cấp theo chuẩn mực của tập đoàn trên toàn cầu. Chính vì vậy, việc đạt được các tiêu chuẩn này là một thách thức không hề nhỏ với các nhà cung cấp ở Việt Nam.

Hiện nay, quy trình đánh giá chất lượng đối tác BAT đã được thực hiện qua bên thứ ba là công ty kiểm toán độc lập. Kiểm toán sẽ thực hiện hai quy trình là Chương trình đánh giá điều kiện làm việc (WCA) và Kiểm soát quy trình chất lượng nhà cung cấp (SQP). Qua đó, BAT sẽ chủ động đánh giá các nhà cung cấp trên nhiều phương diện từ điều kiện làm việc, việc tuân thủ bộ quy tắc Môi trường - Sức khỏe - An toàn (EHS) đến quy trình kiểm soát chất lượng,… Từ đó, BAT chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp, hỗ trợ kịp thời các nhà cung cấp để giúp họ nhanh chóng cải thiện và nâng mức đạt yêu cầu theo chuẩn của công ty.

Ngược lại, các nhà cung cấp cũng có thể chủ động học hỏi từ các mô hình hiệu quả mà BAT đang thực hiện để áp dụng vào việc kinh doanh sản xuất của mình.

Có thể nói, khi các nhà cung cấp chấn chỉnh hệ thống nội bộ, họ sẽ giúp chính doanh nghiệp của mình phát triển bền vững hơn, cải thiện chất lượng sản phẩm tốt hơn. Đó là lợi ích dành cho chính nhà cung cấp và các đối tác khác của họ. Đây là giá trị mà BAT muốn chia sẻ với tất cả nhà cung cấp của mình.

max
large
medium
small
mobile