Quản lý năng lượng hiệu quả: Lát cắt từ BAT tại Việt Nam

Trong 6 năm gần đây, BAT đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Trong số đó, chương trình quản lý năng lượng hiệu quả được xem là một trong những hoạt động nổi bật nhất.

Với nỗ lực giảm thiểu tối đa những tác động gây hại đến môi trường, hai nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai và VINA-BAT tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã chuyển đổi 100% từ việc sử dụng hệ thống đèn truyền thống qua đèn LED. Bằng cách này, hai nhà máy đã tiết kiệm gần 40% lượng tiêu thụ điện so với trước đây. Chỉ chưa đầy ba năm chuyển đổi, hai nhà máy trên đã sử dụng hoàn toàn đèn LED vào đầu năm 2021.

Energy efficient lighting factory

Energy efficient bulbs in warehouse

Hệ thống chiếu sáng tại nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được chuyển đổi 100% qua đèn LED

Chart of LED bulb usage

Biểu đồ thể hiện quá trình chuyển đổi 100% hệ thống chiếu sáng sang đèn LED của 2 nhà máy từ năm 2018 đến đầu năm 2021

Sử dụng đèn LED là một cách hiệu quả để tiết kiệm năng lượng, giúp giảm lượng sử dụng điện trung bình hằng năm tới hơn 12%, tương đương với 302 tấn CO2 được cắt giảm (2018).

Cũng liên quan đến vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất, đến nay, nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại Đồng Nai đã hoàn toàn chuyển qua sử dụng sinh khối trong các lò hơi đốt, góp phần giúp tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo của tập đoàn tại Việt Nam trong Quý 1/2021 là 26%, gấp đôi so với kế hoạch.

max
large
medium
small
mobile