BAT tại Việt Nam tiếp tục hành trình bền bỉ đóng góp cho cộng đồng địa phương

Bên cạnh việc kinh doanh, sản xuất bền vững và hỗ trợ đối tác hiệu quả, BAT luôn coi trọng các hoạt động đóng góp vào sự phát triển xã hội cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là những nơi có nhà máy sản xuất. Điều này cũng minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của công ty trong hành trình xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

Trong Quý 1 năm 2021, lãnh đạo BAT Việt Nam và nhân viên trong công ty đã có chuyến đi đến Đồng Nai, trao hai căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn tại đây.

CSR activity

Đại diện BAT VN trao hai căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, đại diện công ty cũng đã đến thăm Mái Ấm Phan Sinh và trao các phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết. Mái Ấm là nơi đang chăm sóc người già yếu, trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thông qua những hoạt động này, BAT Việt Nam mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những người kém may mắn tại Đồng Nai, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế, cũng như chất lượng sống của người dân nơi đây.

max
large
medium
small
mobile